Alle informatie voor ouders

Wij zorgen tijdens de ponykampen goed voor uw kind(eren)

We begrijpen dat het best spannend is om uw kind een week aan iemand anders toe te vertrouwen. Wij doen er alles aan om de kinderen een onvergetelijke week te bezorgen, maar we zorgen er ook voor dat alles veilig verloopt.

Manege de Zwaanhoek aangesloten bij Stichting Veiligheidsmaneges

Manege de Zwaanhoek is aangesloten bij de stichting Veiligheidsmaneges. Het is verplicht om met veiligheidscap te rijden, er is uitsluitend gediplomeerde instructie en de paarden en pony’s zijn allemaal vakkundig ingereden. De paarden en pony's zijn gewend om buiten te rijden zowel op het Zeeuwse strand als door het prachtige bos. Doordat ieder kind een ander niveau van rijvaardigheid heeft, wordt er iedere dag bij de verdeling van de paarden opgelet dat ieder kind een geschikte pony heeft.

Alle activiteiten gebeuren altijd onder begeleiding.

Voor de veiligheid en het plezier van de kinderen zijn de groepen tijdens de ponykampen niet te groot, ongeveer 20 kinderen. Om ervoor te zorgen dat juist de leiding ten alle tijde op de hoogte is van de gemoedstoestand van uw kind is een mobiele telefoon niet op alle momenten toegestaan. Telefoons zijn toegestaan, behalve tijdens het paardrijden en het eten.

U kunt uw kind altijd telefonisch bereiken door naar Manege de Zwaanhoek te bellen rond etenstijd. En u kunt altijd bellen zowel naar uw kind, als naar ons, om te vragen hoe het gaat.

Faciliteiten op Manege de Zwaanhoek

Tijdens de ponykampen wordt er geslapen in de slaapzaal boven de kantine. Daar is een slaapkamer waar de leiding slaapt, dus ook 's nachts zijn de kinderen nooit alleen. Hoe laat de kinderen naar bed gaan hangt af van de leeftijd van de kinderen

Bij de slaapzaal zijn ook de douches en wc’s aanwezig. Alle faciliteiten zijn goedgekeurd door de brandpreventie. Er is een kluis aanwezig voor het bewaren van eventuele kostbaarheden zoals mobiele telefoons en portemonnees.

Leiding tijdens de ponykampen op Manege de Zwaanhoek

De leiding bestaat uit gediplomeerde instructeurs. De leiding heeft veel ervaring en is gediplomeerd in zowel het werken met paarden, als met kinderen. Naast de leiding is er altijd extra hulp aanwezig voor bijvoorbeeld het helpen opzadelen van de paarden en begeleiden van andere activiteiten.

De kosten van een ponykamp, 15+ ponykamp en het smurfenkamp

kamp smurfenkamp       zomer ponykamp 15+ ponykamp
Kosten ponykamp 2022 €230,00 €475,00 incl. toeristenbelasting €510,00 incl  toeristenbelasting

Het meebrengen van een eigen paard of pony naar Zeeland

Meebrengen van een eigen paard of pony is mogelijk, mits er in de gewenste periode een box beschikbaar is. De kosten voor een box bedragen € 70,00 per week, volpension. Voor onze Belgische deelnemers zijn wij bereid het formulier van de Ziekenkas te ondertekenen.

Wij adviseren een reis- en annuleringsverzekering.

Aan bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

Wat mag je echt niet vergeten tijdens het ponykamp?

Om te slapen:

 • Slaapzak/dekbed, hoeslaken en kussen en kussensloop

 • Natuurlijk mag je knuffel ook mee

Voor naar het strand:

 • Zwemspullen + strandlaken en een tas om dit in mee te nemen

 • Een flesje om water in mee te nemen

 • Zonnebrandcrème

Voor in de douche

 • Toiletspullen

 • Badslippers

 • Handdoeken 

Voor het rijden en andere dingen die we met de paarden gaan doen:

 • Veiligheidscap

 • Zweep met handlusje

 • Laarzen of chaps

 • Rijkleding minimaal twee broeken

 • Eventueel kaplaarzen

 • Spullen voor het versieren van paarden, zijn ook op de manege

 • Halstertouw 

Overige kleding:

 • Dikke trui of vest

 • !!! Een (regen)jas

 • Lange en een korte broeken

 • Voldoende sokken

 • Pantoffels/slippers voor op de slaapzaal

Wat nog meer:

 • Fiets met verlichting (ook te huur € 25,00 )

 • Pet

 • Spullen voor de bonte avond (Als je dat wilt)

 • Eventueel fototoestel, Mp3 met muziek.

  En natuurlijk, een glimlach en een goed humeur…!

Algemene voorwaarde ponykamp manege De Zwaanhoek

Betaling

Na inschrijving voor een ponykamp ontvangt u van ons per mail de betalingsgegevens. Wanneer de (aan)betaling niet binnen de gestelde termijn voldaan wordt, krijgt u van ons een betalingsherinnering. Wanneer de (aan)betaling wederom niet voldaan wordt binnen de gestelde termijn, vervalt de inschrijving en wordt deze geannuleerd.

Melden van bijzonderheden 

 • Als u een ponykamp boekt, rekent Manege de Zwaanhoek erop dat de deelnemer in staat is aan het gehele programma mee te doen. Wanneer blijkt dat de deelnemer door lichamelijke of geestelijke beperkingen het programma niet kan volgen, anderen hindert in het volgen of belangrijke informatie die van invloed is op het functioneren heeft achtergehouden, behoudt Manege de Zwaanhoek zich het recht voor de deelnemer onmiddellijk van verdere deelname uit te sluiten. Bij uitsluiting van verdere deelname vindt geen restitutie van het kampgeld plaats.
 • De deelnemer is verplicht om bij aanmelding bijzonderheden te melden. Bij bijzonderheden moet u denken aan: ADHD, autisme, medische bijzonderheden en medicijnen, diëten, een geloofsovertuiging welke bepaalde gebruiken met zich meeneemt waar de medewerkers van Manege de Zwaanhoek rekening mee moeten houden etc. Als u twijfelt of de bijzonderheid van invloed kan zijn op het ponykamp, kunt u het beste contact met Manege de Zwaanhoek opnemen om te overleggen. 
 • Als blijkt dat bovengenoemde bijzonderheden en/of informatie niet bij de boeking zijn doorgegeven, maar bijvoorbeeld pas aangekomen op de bestemming worden gemeld of bekend zijn, kan dit betekenen dat de deelnemer van verdere deelneming wordt uitgesloten. Er vindt bij uitsluiting van verdere deelname geen restitutie van het kampgeld plaats. 

Corona

Annulering of vroegtijdig vertrek

 • Kosteloos annuleren kan tot 5 dagen na inschrijving. 
 • Indien een aanmelding om welke reden dan ook door of voor de deelnemer wordt geannuleerd, is de deelnemer de volledige kosten voor het ponykamp bij Manege de Zwaanhoek verschuldigd. (wij raden een reis - annuleringsverzekering aan).
 • Als de deelnemer vroegtijdig het kamp verlaat, kan Manege de Zwaanhoek u geen geld retourneren. 

Overmacht

 • Indien Manege de Zwaanhoek door overmacht of onvoldoende deelname zijn verplichtingen niet na kan komen, is Manege de Zwaanhoek gerechtigd het kamp te annuleren. Manege de Zwaanhoek zal de deelnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Hierbij vindt volledige restitutie van het betaalde bedrag plaats. 

Aansprakelijkheid

 • Manege de Zwaanhoek is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de deelnemer van veiligheidsvoorschriften, dan wel het geen gehoor geven aan onze aanwijzingen in dat kader.
 • De deelnemer is jegens Manege de Zwaanhoek en derden aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf of zijn gezinsleden.
 • Manege de Zwaanhoek is niet aansprakelijk voor de gevolgen van diefstal, het zoekraken en/of beschadigen van eigendommen van de deelnemer.

Risico-acceptatie klant en verzekering

 • De deelnemer is op de hoogte van en accepteert het risico dat inherent is aan het berijden van en het omgaan met paarden, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich te allen tijde en onder alle omstandigheden kan manifesteren.
 • De klant is gehouden zich voor de genoemde risico’s minimaal te verzekeren voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) en ziektekosten.

Gevonden voorwerpen 

Gevonden voorwerpen worden na afloop van het ponykamp nog een week door Manege de Zwaanhoek bewaard. Na het verstrijken van deze periode is Manege de Zwaanhoek gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel. Spullen worden niet nagestuurd.

Foto’s/video’s

Tijdens onze ponykampen worden er foto’s en video’s gemaakt, deze kunnen gebruikt worden als promotiemateriaal ten behoeve van Manege de Zwaanhoek. Wanneer u tegen publicatie bent, kunt u dit voorafgaande aan het kamp doorgeven aan Manege de Zwaanhoek.

In de link kunt u de gehele AVG openen. AVG manege de Zwaanhoek 2018-2019